Kjelland

Øvrige publikasjonerAdvokat Anne Grethe Kjelland 
Advokat Anne Grethe KjellandKritikk av Justisdepartementets forslag om ny tvistemålslov § 99 A

Avhandlingen behandler forslaget fra Justisdepartementet om rettsmekling ved domstolene. Hovedmålsettingen med rettsmekling er å gi partene i en konflikt større innflytelse over sakens utfall. Rettsmekling er en alternativ tvisteløsningsform til ordinær domstolsbehandling. Ordningen prøves ut ved en rekke av landets domstoler, og synes å bli permanent. Avhandlingen er en del av det teoretiske grunnlaget for Kjellands utdannelse av rettsmeklere.
Kristina Kjelland 
Kristina Kjelland Dentale implantater

Avhandlingen omhandler medisinske og rettslige sider ved dental implantatbehandling. Det gis en illustrert beskrivelse av de ulike kirurgiske og protetiske fasene. I fremstillingens andre del skisseres og vurderes ulike rettslige og samfunnsmedisinske aspekter ved behandlingsformen.

Avhandlingen ble skrevet ved Universitetet i Tromsø, medisinsk fakultet Nettressurs for ErstatningsrettProfessor dr.juris Morten Kjelland
«Nettressurs for Erstatningsrett» - Grunnleggende erstatningsrett på nett

Les mer

Professor dr.juris Morten Kjelland «Flypassasjerers rettigheter ved forsinkelse og kansellering»Professor dr.juris Morten Kjelland
«Flypassasjerers rettigheter ved forsinkelse og kansellering»

Les mer

Hjem | Om Oss | Aktuelt | Tjenester | Publikasjoner | Kontakt
Copyright Kjelland Advokatkontor 2013. All Rights Reserved