Kjelland

Arbeidsrett

Arbeidsrett

       null Spørsmål Advokatgruppen kan bistå ved:
 - Hvilken oppsigelsesrett har arbeidsgiver/arbeidstaker?
 - Kan arbeidstaker få prøvd om det foreligger u-/lovlig oppsigelse?
 - Kan arbeidstaker kreve erstatning for ulovlige oppsigelse?
 - Hvilke oppsigelsesfrister gjelder?
 - Hva skal til for lovlig å bli avskjediget?
 - Kan arbeidstaker kreve erstatning for ulovlig avskjed?

Advokatgruppen kan gi veiledning. Kontakt Oss for avtale og prisoverslag
Hjem | Om Oss | Aktuelt | Tjenester | Publikasjoner | Kontakt
Copyright Kjelland Advokatkontor 2013. All Rights Reserved