Kjelland

Bygg og entreprise

 

Generelt

 - Entreprise
     - Avtale mellom en entreprenør og en byggherre om oppføring av bygning eller anlegg
     - Utenfor forbrukerforhold (se Forbrukerrett) fins ingen lov som direkte regulerer kommersielle entrepriseforhold mellom næringsdrivende. Slike kontraktsforhold reguleres
     - stort sett av standardavtaler (se Kontraktsrett) som utvikles av bransjen
     - Løsningene i standardene avviker på flere områder fra det som følger av kjøpsloven og håndverkertjenesteloven 

-  Forbrukerentreprise 
     - Avtale mellom en yrkesutøver og en entreprenør om oppføringen av ny eierbolig 
     - Reguleres av egen lov som ikke kan fravikes til ugunst for forbrukeren

- Håndverkertjeneste
- Omfatter blant annet rehabiliteringsarbeid på bygninger
- Lovgivningen har regler som skal verne forbrukere


Advokatgruppens kan bistå ved:
- Inngåelse av kontrakter
    - forholdet til det offentlige, herunder spørsmål om plan- og bygningslovgivning
    - kontraktsforhandlinger.

- Oppfølging av kontrakter

- Irregulære kontraktsforhold
    - forsinkelse
    - mangler
    - andre mislighold
    - erstatning
Hjem | Om Oss | Aktuelt | Tjenester | Publikasjoner | Kontakt
Copyright Kjelland Advokatkontor 2013. All Rights Reserved