Kjelland

Sameie

 


null
Sameie foreligger når flere eier sammen.

Sameie kan stiftes ved avtale, arv eller ved ekteskaps- og samboerforhold.
Se også Samboeravtaler

Sentrale problemstillinger er knyttet til
 - eierandeler
 - bruksrett
 - utgiftsfordeling
 - innløsning
 - oppløsning
 - forkjøpsrett

Se også Kontraktsrett
Hjem | Om Oss | Aktuelt | Tjenester | Publikasjoner | Kontakt
Copyright Kjelland Advokatkontor 2013. All Rights Reserved