Kjelland

Kontraktsrett


Hva er en kontrakt?
 - En kontrakt er en avtale eller overenskomst mellom to eller flere parter som stifter rettigheter og plikter.

Advokatgruppen bistå ved
 - alle faser i kontraktsforhold:
    - forhandlinger
    - inngåelse
    - opphør/revisjon
 - kontrakter mellom:
    - næringsdrivende
    - næringsdrivende og forbruker
    - forbrukere/privatpersoner.

 - kontraktstyper, som eksempelvis: 
    - leieavtaler, se også Fast eiendom
    - arbeidsavtaler, se også Arbeidsrett
    - kjøpsavtaler, Fast eiendom
    - samlivsavtaler, se også Samboeravtaler

Hvordan inngås en kontrakt?
 - Avtalen kan inngås ved hjelp av standardformularer og/eller individuelt tilpassede (”skreddersydde”) avtaleklausuler.
 - Visse avtaler må følge formkrav for å være gyldige.

Når er avtalen bindende?
 -
Kontrakter kan inngås i mange former. Det kan foreligge et tilbud man aksepterer uten videre, eller partene kan gjennomgå omfattende forhandlinger i forkant.
 - Dette kan nødvendiggjøre presisering av når og hvilke deler av avtalen som er bindende.

Hva kan reguleres i kontrakt?
 - Loven setter rammer for hva man kan regulere. Noen bestemmelser kan fravikes i kontrakten, mens andre ikke kan fravikes.
 - Det kan være særlige regler for forbrukere. Se Forbrukerrett

Hvordan tolkes kontrakten?
 - Hvordan skal man forstå avtalen hvis den uklar (vag, flertydig osv)?
 - Hva gjør man hvis det oppstår situasjoner det ikke er tatt høyde for i kontrakten? Kan/må avtalen suppleres?

Når opphører kontrakten?
 - Kontrakten kan avvikles som avtalt.
 - Kontrakten kan avvikles grunnet særlige forhold:
    - mislighold
    -
avtalen er og/eller blir urimelig
    -
avtalen har et innhold som gjør den ugyldig
    - avtalen er inngått ved tvang eller svik

Hjem | Om Oss | Aktuelt | Tjenester | Publikasjoner | Kontakt
Copyright Kjelland Advokatkontor 2013. All Rights Reserved