Kjelland

Samboeravtaler


Hvorfor inngå samboeravtaler?
- Generelt
    - Forebygge og/eller dempe konflikter under og etter samlivet gjennom klarhet i rettigheter og plikter.
    - Konsekvensene av ikke å ha en samlivsavtale er tydeligst når samlivet opphører.

Hva kan en samlivsavtale inneholde? 
- Oversikt over partenes formuesforhold 
- aktiva (verdier, samt eiendeler som bolig, hytte, bil, innbo osv) 

Hvordan inngå en samboeravtale? 
- Standardavtaler: Det er utarbeidet avtalemaler (standardavtaler) som
passer for mange. 
- Individuelle avtaler: Ved særskilte behov kan samlivsavtalen
”skreddersys”. 
- I visse tilfeller må det opprettes ektepakt. 

Hvis konflikt oppstår – hva da?
- Løsning kan forsøkes oppnådd ved 
- forhandlinger (avtale) 
- dom (rettssak) 
- rettsmekling - advokatmekling 

Hvor mye koster det å sette opp en samboeravtale?
Kontakt oss for avtale og prisoverslag.
Hjem | Om Oss | Aktuelt | Tjenester | Publikasjoner | Kontakt
Copyright Kjelland Advokatkontor 2013. All Rights Reserved