Kjelland

Separasjon og skilsmisse


Hvordan oppløses ekteskap?
Oppløsning av ekteskap skjer i to trinn:
    1) Separasjon kan foretas på to måter:
        - bevilling (separasjonstiden er 1 år)
        - samlivsbrudd (separasjonstiden er 2 år)
    2) Skilsmisse kan kreves etter separasjonstiden. Ved alvorlige overgrep kan skilsmisse kreves uten forutgående separasjon.

Når kan man separeres og skilles?
- Det er nok at den ene ektefellen ønsker separasjon og skilsmisse; verken begrunnelse eller enighet kreves.
- Ektefeller med barn under 16 år må rådgis (”mekle”), især av hensyn til barnet/barna.

Hvilke virkninger har separasjon/skilsmisse?
- Separasjon gir
    ... hver av partene rett til å kreve deling av formuen.
    ... tidspunktet for verdifastsettelse av formuesgodene (aktiva som bolig,
- verdipapirer osv, samt passiva som gjeld).
- Skilsmisse gir rett til å inngå nytt ekteskap.

Hvis konflikt oppstår – hva da?
- Konflikter ved oppløsning av ekteskap er oftest knyttet til spørsmål om
    ... fordeling av verdier og eiendeler (bolig, hytte, innbo osv)
    ... fordeling og overtakelse av gjeld
    ... forholdet til felles barn (foreldreansvar, samværsrett, barnebidrag osv)

- Løsning kan forsøkes oppnådd ved hjelp av
    ... forhandlinger (avtale)
    ... dom (rettssak)
    ... rettsmekling
    ... advokatmekling

- Hvor mye koster advokathjelpen?
Kontakt oss for avtale og prisoverslag. 
Hjem | Om Oss | Aktuelt | Tjenester | Publikasjoner | Kontakt
Copyright Kjelland Advokatkontor 2013. All Rights Reserved