Kjelland

PASIENTSKADEERSTATNING


Det første du må gjøre, er å sende inn en melding om skaden til Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Det gjør du ved å fylle ut skademelding og fullmakt, som du sender til Norsk pasientskadeerstatning, Pb. 3 St. Olavs Plass, 1030 Oslo.

Både skademeldingen og skademeldingsskjemaet finner du på www.npe.no

1.Norsk pasientskadeerstatning vil innhente uttalelser og nødvendig dokumentasjon. Du vil bli holdt orientert om saksgangen, og gitt muligheter til å kommentere fortløpende. Send kopi av brev du får fra Norsk pasientskadeerstatning til oss.

2. I den løpende prosessen frem til det treffes såkalt ansvarsvedtak (om det overhodet foreligger erstatningsansvar), dekkes normalt ikke advokatutgifter. Vi blir holdt orientert om hva som skjer fra Norsk Pasientskadeerstatning, og belaster deg ikke økonomisk for det.

3. Når saken er utredet, fatter Norsk pasientskadeerstatning et ansvarsvedtak. Dette gjelder kun om du har krav på erstatning eller ikke.

4. Blir vedtaket positivt, vil neste skritt være å fremme erstatningskravet. Nødvendige og rimelige utgifter til advokat blir dekket for å fremme kravet.

5. Blir vedtaket negativt (avslag), kan du klage til Pasientskadenemnda. I visse tilfeller dekkes utgifter til advokat i forbindelse med klagen.

6. Når vedtaket foreligger, er du velkommen til å ta kontakt med Advokatgruppen Kjelland & Co på telefon 64 84 03 00 eller ved å sende en e-post til kjelland@kjelland.no – så tar vi kontakt med deg. 

Hjem | Om Oss | Aktuelt | Tjenester | Publikasjoner | Kontakt
Copyright Kjelland Advokatkontor 2013. All Rights Reserved