Kjelland

Trafikkskade / Yrkesskade


Hva kan Advokatgruppen bistå med?
Advokatgruppen har erstatningsrett som hovedarbeidsområde, og kan bistå med hjelp i erstatningssak etter
  Trafikkskade
  Yrkesskade
  Alminnelig erstatningsrett 
           
  Arbeidsgiveransvar
  Jernbaneansvar
  Produktansvar
  Pasientskadeansvar
           
Advokatgruppen kan bistå ved ulike former for tvisteløsning:
  Utenrettslige oppgjør/forhandlinger
  Domstolsbehandling (rettssak)

Kontakt Advokatgruppen for mer informasjon. Gratis telefonveiledning
Hjem | Om Oss | Aktuelt | Tjenester | Publikasjoner | Kontakt
Copyright Kjelland Advokatkontor 2013. All Rights Reserved