Kjelland

Yrkesskade

Hvor mye kan jeg kreve i erstatning?


1) Hovedregelen i norsk rett – full erstatning
  • Hovedregelen er at skadelidte skal ha full erstatning.
  • Eksempel på økonomisk tap: 
    Bente skal stilles økonomisk som om skaden ikke hadde skjedd. For å kunne tilkjenne Bente full erstatning, må man finne forskjellen mellom hennes økonomiske situasjon uten skaden og med skaden. 
    NB! Det er ikke skadenes omfang som styrer størrelsen på erstatningen for økonomisk tap!

2) To viktige utmålingsprinsipper


A) Erstatningen er et supplement til de offentlige ytelsene
Skadelidte kan kun kreve erstatning for tap som ikke dekkes av det offentlige; erstatningen er et supplement for å få full erstatning.

Eksempler:
  Bentes sykepenger må trekkes fra i erstatningen for inntektstap.
Bentes grunnstønad må trekkes fra i erstatningen for merutgiftene.

B) Skadelidte må begrense sitt eget tap
Skadelidte må begrense tapet. Dersom skadelidte ikke begrenser tapet, gis det ikke erstatning for den delen av tapet som kunne/burde ha vært begrenset.

Eksempler:
  Hvis Bente har arbeidsevne, må hun bruke den – begrense inntektstapet
Hvis Bente kan kjøre kollektivt, tar hun ikke taxi - begrense merutgiftene

Advokatgruppen kan gi nærmere forklaring. Gratis telefonveiledning
Hjem | Om Oss | Aktuelt | Tjenester | Publikasjoner | Kontakt
Copyright Kjelland Advokatkontor 2013. All Rights Reserved