Kjelland

Yrkesskade

Saksbehandlingen ved Advokatgruppen


1. Henvendelse

Vi mottar din henvendelse og avtaler telefonmøte.

2. Opplysninger

Du får tilsendt skjemaer om adresser til behandlingssteder, om ulykken er politianmeldt og om arbeidsforhold.

3. Møte

Nytt telefonmøte (eller på vårt kontor), hvor vi går gjennom skjemaene du fylte ut og snakker om videre saksgang.

4. Innhenting av dokumentasjon

Vi innhenter dokumentasjon ut fra opplysningene du har gitt. Du får en kopi av alle brevene vi har sendt, slik at du ser hva vi spør om. I tillegg til å innhente informasjon, melder og sjekker vi avtaleforsikringene dine. Når alle opplysninger er kommet, gjennomgår vi hele saken – og sender deg et notat.

5. Oppdatering fra deg

Sammen med kopi av alle ut-brevene, får du en mappe med skjemaer for å holde meg oppdatert om for eksempel nye behandlinger eller undersøkelser. 

6. Anmodning om spesialisterklæring

Halvannet til to år etter skaden, sender vi anmodning til spesialist om utarbeidelse av spesialisterklæring. 

7. Saken ligger i bero i påvente av spesialist-erklæringen

Det vises til det som er sagt under punkt 5.

8. Du møter hos spesialisten

Spesialisten undersøker og snakker med deg. Spesialisten har i tillegg fått tilsendt relevant dokumentasjon vi har innhentet.

9. Vi venter på den endelige spesialist-erklæringen

Noen ganger kommer erklæringen ganske raskt. Andre ganger kan vi vente i flere måneder. 

10. Spesialisterklæringen

Vi sender deg kopi. Vi leser spesialisterklæringen, og snakker sammen om innholdet i den. 

Etter erklæringen foreligger, er det flere mulige utfall:

11. Oppgjør

 

a) som avslutter saken

Dersom vi er enige i innholdet i spesialisterklæringen og tapsberegningen, kan saken avsluttes. 

b) som avslutter saken delvis

Vi gjør opp de erstatningspostene som kan beregnes og som vi kommer til enighet med forsikringsselskapet om. Deler er uavklart.

c) tvist med ansvarlig selskap

Er vi uenige med forsikringsselskapet om innholdet i erklæringen, ber vi selskapet betale for en ny. Hvis selskapet betaler for ny erklæring, må vi på nytt gå punkt 6-11.

d) stevning til retten

Hvis selskapet ikke vil godta utarbeidelse av ny erklæring, må du selv betale for den. Har du vært bilfører, har du rettshjelp i førerulykkesforsikringen (innboforsikringen hvis du var passasjer eller ble påkjørt). Faller du utenfor noen av disse mulighetene, kan vi normalt søke fri rettshjelp (avhengig av inntekts- og formuesgrenser).

Advokatgruppen kan gi nærmere forklaring. Gratis telefonveiledning
Hjem | Om Oss | Aktuelt | Tjenester | Publikasjoner | Kontakt
Copyright Kjelland Advokatkontor 2013. All Rights Reserved